Saha Teşkilatımız

Saha Teşkilatımız

SAHA GRUP LİDERİ:

Görevin başarılması için uygun ekip planlamasını yapmak ve ekiplerin ihtiyaçlarını temin etmek.

ARAMA/KURTARMA EKİBİ:

Sıcak alanda görev yapan AFAD ve diğer Arama Kurtarma birimleri ile koordineyi sağlayarak, hayvanları aramak, bulmak ve tespit edilen hayvanlara ilk müdahalelerini yaptırmak.

TAHLİYE EKİBİ:

Hayvanın durumuna ve türüne göre tahliye planlarını oluşturarak araç ve malzeme ihtiyaçlarını temin etmek.

TIBBI MÜDAHALE EKİBİ:

Hayvanların sağlık kontrollerinin yapılarak cerrahi operasyonların yapılmasını sağlamak.

BARINMA EKİBİ:

Hayvanların barınma ve beslenme ihtiyaçlarını gidermek. Belediyeler ve ilgili kurumlar ile koordineyi sağlayarak hayvanları sahiplerine veya ilgili kurumlara teslim edilmesini sağlamak.

ARAMA KURTARMA EKİP LİDERİ:

Sıcak alanda görev yapan AFAD ve diğer Arama Kurtarma birimleri ile koordineyi sağlayarak, hayvanları aramak, bulmak ve tespit edilen hayvanlara ilk müdahalelerini yaptırmak. Tespit edilen hayvanları tahliyeye hazır duruma getirmek. Sorumluluk alanındaki hayvanlar ile ilgili arama planını oluşturmak.

ARAMA/KURTARMA TİMLERİ:

Ekip liderinin sorumluluğunda arama kurtarma personellerini organize ederek hayvanları aramak, bulmak ve tehlikelerden uzaklaştırarak emniyet altına almak. İlk tıbbi müdahaleleri yapılan hayvanların bölgeden tahliye edilecek duruma hazır hale getirmek. Yaralı hayvanlara yapılan tıbbi işlemlerin kaydını tutmak ve tıbbi müdahale ekibini bilgilendirilmesini sağlamak.

İRTİBAT SORUMLUSU:

Diğer arama kurtarma birimleri ve tahliye ekibi ile irtibatı tesis etmek. Ekip liderinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek. Ekibin barınma, beslenme ve malzeme ihtiyaçlarını sağlamak, koordine etmek.

Bu takım:
 • Gerektiğinde diğer hayvan acil müdahale ekipleriyle koordine eder ve işbirliği yapar
 • Hayvan arama ve kurtarma çalışmalarını koordine eder ve planlar
 • Afet bölgesinde yerinden edilmiş hayvanları bulur, yakalar ve içerir
 • Hayvanları nakliye için hazırlar
 • Hayvanları tanımlar, kurtarma yerini belgeler ve sahiplerle yeniden birleşmeyi kolaylaştırmak için diğer ilgili verileri kaydeder
 • Gerektiğinde canlı yakalama ve kimyasal yakalamayı koordine eder
 • Kurtarılan hayvanları, hastalıkları önlemek ve tıbbi ve davranışsal sorunları azaltmak için uygun taşıma yöntemleri için triyajlar
 • Aşağıdaki popülasyonlardan biri veya daha fazlası için yukarıdaki görevleri yerine getirir:
  1. - Evcil hayvanlar, hizmet hayvanları ve yardımcı hayvanlar dahil refakatçi hayvanlar
   - Besin veya lifli hayvanlar ve evcilleştirilmiş at türleri dahil olmak üzere hayvancılık
   - Yaban hayatı, tutsak yaban hayatı veya hayvanat bahçesi hayvanları
   - Laboratuvar hayvanları
TAHLİYE EKİBİ TEŞKİLAT YAPISI
TAHLİYE EKİP LİDERİ:

Teslim alınan hayvanların emniyetli bir şekilde tıbbi müdahale ekibine ulaştırmak. Hayvanın durumuna ve türüne göre tahliye planlarını oluşturarak araç ve malzeme ihtiyaçlarını temin etmek.

ARAÇ ŞOFÖRLERİ:

Araçlar ile taşınan hayvanların emniyetli ulaşımını sağlamak. Araçları hareket edebilir durumda bulundurmak.

İRTİBAT SORUMLUSU:

Diğer ekipler ile irtibatı tesis etmek. Ekip liderinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek. Ekibin barınma, beslenme ve malzeme ihtiyaçlarını sağlamak, koordine etmek.

VETERİNER EKİP LİDERİ:

Teslim alınan hayvanların ayrıntılı kontrollerinin yapılarak cerrahi operasyonların yapılmasını sağlamak. Operasyonları tamamlanan sevk edilecek hayvanları bakım ekibine ulaştırmak.

VETERİNER TİMLERİ:

Hayvanların kontrollerinin yapılarak cerrahi müdahaleleri yapmak. Hayvanlar ile ilgili bakım ekibinin bilmesi gereken kayıtları tutmak.

LOJİSTİK SORUMLUSU:

Ekibin barınma, beslenme ve malzeme ihtiyaçlarını sağlamak, koordine etmek.

İRTİBAT SORUMLUSU:

Diğer ekipler ve tıbbi müdahale ile ilgili diğer kurumlarla irtibatı tesis etmek ve devamlı çalışır halde tutmak.

MALİYE SORUMLUSU:

Veteriner ekibin barınma, beslenme ve malzeme ihtiyaçları ile ilgili lojistik sorumlusu ile koordine ederek ihtiyaçları piyasadan temin etmek ve harcamaların kayıtlarını tutmak.

BARINMA EKİP LİDERİ:

Tıbbi müdahale ekibinden teslim alınan hayvanların barınma ve beslenme ihtiyaçlarını gidermek. Barınma alanının emniyetini tesisi etmek. Alanın temizliği ile ilgili tedbirleri almak. Belediyeler ve ilgili kurumlar ile koordineyi sağlayarak hayvanları sahiplerine veya ilgili kurumlara teslim edilmesini sağlamak.

BAKIM TİMLERİ:

Bakım merkezindeki hayvanların barınma ve beslenme düzenlerini oluşturmak. Hayvanların günlük sağlık kontrollerini yapmak, kayıtlarını tutmak. Bakım merkezinin temiz bulundurulmasını sağlamak.

LOJİSTİK SORUMLUSU:

Ekibin barınma, beslenme ve malzeme ihtiyaçlarını sağlamak, koordine etmek. Bakım merkezine gelen hayvanların ihtiyaçlarını belirlemek bunları temin etmek.

İRTİBAT SORUMLUSU:

Diğer ekipler ve barınma ile ilgili diğer kurumlarla irtibatı tesis etmek ve devamlı çalışır halde tutmak.

MALİYE SORUMLUSU:

Ekibinin barınma, beslenme ve malzeme ihtiyaçları ile ilgili lojistik sorumlusu ile koordine ederek ihtiyaçları piyasadan temin etmek ve harcamaların kayıtlarını tutmak.