Barınma

Barınma

Hayvan arama kurtarma kuruluşları, veterinerler ve hayvan severler, toplumda hayvanlarla ilgili afete hazırlık ve müdahale faaliyetlerinde önemli bir role sahiptir. Bu gruplar kurumsal veya bireysel olarak toplumları afetlerde hayvan sorunlarına hazırlamalı, afet ve acil durum yönetiminin bir parçası olarak planlara dahil olmalı ve hayvanları da etkileyen afetlerde etkin olarak görev almalılardır. Bu görevlerden birisi de acil hayvan barınaklarının planlanması ve işletilmesidir.

Acil hayvan barınma planlaması her zaman daha geniş hazırlanan afet ve acil durum planlama matrisine entegre edilmelidir. Acil bir hayvan barınağı açmak ve işletmek için gerekli yasal yetki, afet ve acil durum müdahale yönetiminden alınmalıdır. Barınaklarla ilgili tüm faaliyetler, uygun yasal yetki ile yürütülmeli ve diğer planlama ve müdahale kurumlarıyla koordine edilmelidir. Acil hayvan barınma sürecinin başarısı için en önemli husus AFAD planı içine dahil edilerek ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmaktır.

Acil Hayvan Barınağı rehberi; barınak planlama, kurulum ve işletilme aşamalarını, hayvanların ve bakıcılarının günlük ihtiyaçlarını, afet ve acil durum yönetimi ile diğer kurumlarla iletişimini, tesis ve kaynakların etkin kullanımını, uzun vadeli iyileştirme ihtiyaçlarını vb. hususlardaki başarılı uygulamalardan çıkarılan dersleri içermektedir. Yeni bilgiler, teknolojiler, alınan dersler veya diğer faydalı veriler toplandıkça bu rehberin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir.