Arama Kurtarma

Arama Kurtarma

Hayvan kurtarma, insandaki gücün bir paylaşım göstergesi olarak ilk insan kadar eski bir duygudur ve orijini empati yapmaya, zorda olana destek vermeye, gücü paylaşmaya dayanır. Tüm dünyada yükselen ve kurumsallaşan bir kavram olmakla birlikte kamu kurumları, üniversiteler ama en önemlisi sivil toplum kuruluşlarının çok önemsediği bir alan olmaya başlamıştır.

Hayvan arama/kurtarma denildiğinde; hem kurtarıcı personele hem de hayvana zarar vermeden, uygun yöntemlerle bir hayvanı tehlikeli bölgeden güvenli bölgeye ulaştırmak anlaşılır. Bu eylem, yardıma muhtaç hayvanların ihbarı ile başlayan, olay yeri yönetimi, kurtarma operasyonu, ilk yardım ve tahliye ile devam eden, tedavi ve rehabilitasyon ile sonlanan bir süreci kapsar.

Hayvan çeşitliliğinin olmasından dolayı her hayvan türü için farklı özel ekipmanlara ve eğitimli personele gereksinim duyulur. Bilhassa sığır, deve, at büyükbaş hayvanların kurtarılma vakalarında; hayvana yaklaşma, tutma, bağlama ve sakinleştirme yöntemlerinin bilinmesi ve eğitimlerinin alınmış olması son derece önemlidir.

Bir hayvan kurtarma faaliyeti sırasında veteriner hekim, teknisyen ve arama kurtarma personeli arasında iş bölümünü, işbirliğini ve koordineli çalışmayı gerektirir.

Ülkemizde Hayvan Arama Kurtarma çok yeni bir konudur. Hayvan kurtarma olaylarında asli amaçları insan hayatını kurtarmaya yönelik olmakla birlikte İtfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve yerel belediyelerin Veteriner İşleri Müdürlükleri tarafından küçükölçekli yapılmaktadır. DOST Hayvan Arama Kurtarma Derneği bu eksikliği gidermek için gönüllüler tarafından oluşturulmuş bir kuruluştur.

Hayvan kurtarma konusunda sahip olunması gereken kurtarma kemerleri, yük taşıma filesi, dinamik, statik ve yardımcı ipler, bunların düğümlenme çeşitleri, ip atma tekniği, çeşitli makaralar, yakalama kafesleri ve maşaları, kaldırma ekipmanları, koruyucu giysiler gibi hayvan kurtarma ekipmanları ve teknikleri konusunda eğitim faaliyetleri ve yayınları DOST Hayvan Arama Kurtarma Derneğimiz tarafından hazırlanmaktadır.